logo
Kom Bij Ons
KBO De Goede Herder                                                                       Secretaris: Ton Brenders
Verenigingsgebouw:                                                                                         Tel.: 06-29487101
Isidorusstraat 6, Tilburg                                                               Email: ton.brenders@home.nl
Tel.: 013-4672871                                                                  BANK NL52 RABO 0357 5792 40
www.goedeherderzaal.nl                                                                                      K.v.K. 18074057

 

Nieuwsbrief maart 2022

Beste leden van KBO De Goede Herder,

Eindelijk zijn we bevrijd van QR-code, afstand houden en mondkapjes. De persconferentie van afgelopen dinsdag geeft goede hoop, dat “onze wereld” opnieuw (en hopelijk voor altijd) weer opengaat, zonder restricties. Wellicht dat we ons nog aan een paar van die regeltjes te houden hebben, maar die vallen in het niet met alle regels waar we mee hebben moet dealen al die tijd. In de vorige nieuwsbrief lieten we jullie al weten dat we weer open zijn. Gelukkig en fijn om te ervaren dat iedereen blij is en het weer gezellig druk is. Kom gerust eens langs. Bijna elke dag is er wel iets te doen.

Ook zo genoten van die prachtig bloeiende amaryllissen? Hopelijk krijgen we een bloeiend voorjaar dat ons nog zoveel meer zal bieden. Wij kijken er al naar uit!

Woensdag 16 maart zaaltje gesloten

16 maart zijn de Gemeenteraadsverkiezingen! Ons zaaltje is, zoals gebruikelijk, dan ingericht als stembureau en is die gehele dag niet beschikbaar voor ons.

Uitbreiding openingstijden zaaltje

Na een aantal maanden proefdraaien bleek koersbal, en straks bij beter weer jeu de boules, zo aan te slaan bij onze leden, dat we deze activiteit structureel hebben opgenomen in onze wekelijkse agenda. Elke donderdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur is er gelegenheid om aan deze leuke activiteit deel te nemen. Geen inschrijving, geen verdere kosten. Ook hebben we tijdens deze twee uren de biljarters de gelegenheid gegeven om van hun hobby te kunnen genieten.

ALV

Eerder lieten we jullie al weten dat de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering op donderdag 10 maart gaat plaatsvinden. Eindelijk weer eens in de maand die we gewend waren. Op de 4e pagina van deze nieuwsbrief treffen jullie de agenda aan. Aanvang vergadering 14.00 uur. Zaal open 13.30 uur. Inschrijven is niet nodig. Onder het genot van koffie/thee met iets lekkers, en een gezellige afsluiting met een drankje en een hapje leggen wij als bestuur verantwoording af over het afgelopen jaar. En kijken we vooruit natuurlijk.
Zoals jullie zullen begrijpen gaat die middag koersbal en biljarten niet door.

Samen eten

Afgelopen donderdag hebben ± 50 leden van een heerlijk driegangenmenu genoten. Aan de reacties te horen was het weer prima georganiseerd, heel lekker maar vooral erg gezellig.

Ook in maart organiseren we dit natuurlijk weer en wel op donderdag 17 maart. Jullie kunnen je hiervoor inschrijven vanaf maandag 28 februari, 13.00 uur. En vervolgens elke vrijdag- en maandag van 13.00 uur tot 14.00 uur, tot uiterlijk 14 maart. Kosten 13,50 per lid. Niet-leden betalen € 16,00.
Je kunt voor deze activiteit eventueel gebruik maken van de “meedoenregeling”.

Voorgerecht de keuze uit:
Toast champignons met gebakken spekjes
of
Tomatensoep

Hoofdgerecht:
Kipreepjes met kruidensaus, Aardappelschijfjes, Gemengde groenten.

Dessert:
Halve peer met ijs en chocoladesaus.

Susanne Deryckere

Alweer ruim een jaar geleden is Susanne Deryckere verhuisd. Als bestuur hadden wij de intentie om tijdens een ALV, te midden van leden van onze afdeling, afscheid van haar te nemen en haar dan ook te bedanken voor haar jarenlange inzet als penningmeester. Door omstandigheden (vakanties, coronamaatregelen, etc. etc.) ging dat in het afgelopen najaar niet door. Eind december zijn wij, het bestuur, naar haar nieuwe stekkie in Oost-Brabant geweest om haar bloemen en de welverdiende attentie te overhandigen. Ook in de ALV van volgende maand is zij, helaas, niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn. Daarom vond ze het leuk om nog een stukje voor jullie te schrijven.

Beste leden van KBO De Goede Herder,

De zalen gaan weer open. We mogen weer bij elkaar zijn, maar helaas kan ik er bij de komende ALV vergadering niet bij zijn om op een persoonlijke en prettige manier afscheid te nemen van alle mij bekende lieve leden van onze vereniging. 
Met veel genoegen ben ik penningmeester geweest van de vereniging. Dank voor het vertrouwen dat jullie in al die jaren in mij hebben gehad. Sommigen onder jullie zal ik zeker blijven missen. Als ik in de buurt ben loop ik binnen voor een kopje thee of een lekker glaasje wijn.
Ik hoop dat de vereniging nog lang met zijn activiteiten in dienst kan blijven voor alle senioren in de wijk. 

Het gaat jullie goed en blijf gezond,
Susanne Deryckere
Oud penningmeester van KBO De Goede Herder

Belastingaangifte 2021

Het is weer tijd voor de jaarlijkse aangifte. Ook dit jaar is Ad van Rooy weer bereid gevonden om dit voor de leden van KBO De Goede Herder te doen. Voor een machtigingscode kunt u ZELF telefonisch contact op te nemen met de Belastingdienst, telefoon: 088 1236555, om deze code op te vragen. Je hebt daar niet persé een Digid voor nodig maar je moet daarvoor wel je BSN en geboortedatum bij de hand houden. De mogelijkheid bestaat dat u al automatisch bericht hebt gehad van de belastingdienst. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor de eventuele partner. 
Ad van Rooy heeft met enkele van jullie al een afspraak gemaakt, of hij neemt nog contact met je op indien je de voorgaande jaren ook van de diensten van Ad gebruik hebt gemaakt.
Wilt u voor de eerste keer uw formulier door Ad in laten vullen dan kunt u een afspraak maken op telefoonnummer 013 468 27 68. Graag bellen op werkdagen tussen 10 en 12 uur in de ochtend.

Tot slot

De volgende ONS, het aprilnummer, komt uit op maandag 28 maart. Uiterlijk in die week wordt deze dus bezorgd.

Verder: een datum om alvast te noteren: 15 juni!!!! Uitnodiging en meer gegevens over ons eerste uitstapje dit jaar, in de volgende nieuwsbrieven. We garanderen nu al een grandioze dag.

Deze nieuwsbrief is ook terug te lezen op de site van www.goedeherderzaal.nl.  Onder het kopje van KBO kun je kiezen voor “nieuwsbrief” of “archief nieuwsbrieven”.
Het blad ONS is ook digitaal beschikbaar via de site: https://www.kbo-brabant.nl/ons-magazine/

 Bestuur KBO De Goede Herder

 

 KBO
Afdeling De Goede Herder
Algemene Ledenvergadering 2022 (Boekjaar 2021)
Donderdag 10 maart 2022, 14.00 uur.
Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen van de jaarvergadering van 2021
 4. Jaarverslag 2021 (toelichting door de secretaris)
 5. Financieel verslag 2021 (toelichting door de penningmeester)
 6. Verslag kascontrolecommissie
 7. Verkiezing nieuwe kascommissie
 8. Begroting 2022
 9. Contributie 2023
 10. Pauze
 11. Bestuursverkiezingen.

Volgens schema treedt de penningmeester Leo Weeterings af. Leo stelt zich herkiesbaar.
Leden van KBO De Goede Herder hebben het recht zich beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie. Dit kan tot 10 maart 13.00 uur schriftelijk of mondeling bij een van de huidige bestuursleden.

 1. Activiteiten komend jaar
 2. Rondvraag
 3. Sluiting