logo
Kom Bij Ons
KBO De Goede Herder                                                                       Secretaris: Ton Brenders
Verenigingsgebouw:                                                                                         Tel.: 06-29487101
Isidorusstraat 6, Tilburg                                                               Email: ton.brenders@home.nl
Tel.: 013-4672871                                                                  BANK NL52 RABO 0357 5792 40
www.goedeherderzaal.nl                                                                                      K.v.K. 18074057

 

Nieuwsbrief februari 2022

Beste leden van KBO De Goede Herder,

De feestdagen, in gedeeltelijke lockdown, liggen alweer achter ons. Wij hopen, als bestuur, dat jullie toch nog wat gezelligheid hebben gekend en maken van deze gelegenheid gebruik om jullie nog alle goeds toe te wensen voor 2022 in, vooral, goede gezondheid.

Deze nieuwsbrief ontvangen jullie een paar dagen later dan gepland. Dat heeft te maken met de persconferentie van gisterenavond (25 januari). Wij hebben gewacht, om er zeker van te zijn, dat de beslissingen die wij in de afgelopen dagen hebben genomen, terecht en verantwoord zijn.

Goed nieuws!! Het zaaltje is vanaf vandaag woensdag 26 januari weer open en we starten de reguliere activiteiten weer op!! Wel met de regels waar we al maandenlang mee te maken hebben. (Dus mondkapje bij binnenkomst, QR-code etc. etc.)

Maar niet alleen de gebruikelijke middagen zijn we weer open,
vanaf donderdagmiddag 27 januari ook weer jeu de boules/koersbal,               
woensdagmorgen 2 februari het gymnastiekclubje,
dinsdagmiddag 8 februari de maandelijkse bingo
donderdag namiddag 17 februari “samen eten”.

Wij hopen met jullie dat dit de laatste lockdown was en dat het normale leven weer opgepakt kan worden.

 

Meedoenregeling

Heeft u volgens gegevens van de gemeente recht op deze regeling, dan heeft u begin deze maand al een brief ontvangen. Als dat niet zo is meldt u dan aan via

https://www.tilburg.nl/inwoners/laag-inkomen/meedoenregeling/

Voorwaarden zijn:

Mocht u desondanks nog vragen of twijfels hebben, neem gerust contact op met het bestuur.

Contributie

Eind februari wordt automatisch de contributie geïncasseerd van de leden die een machtiging hebben afgegeven. Degenen die dit niet hebben gedaan krijgen op papier een uitnodiging om de contributie handmatig te betalen. De contributie voor 2022 bedraagt net zoals vorig jaar € 23,00.

ALV

In maart staat onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering weer op de planning. En wel op 10 maart. In de volgende nieuwsbrief de uitnodiging en agenda.

Samen eten

Helaas moesten we vorige maand al onze activiteiten staken. Dus niet alleen de Kerstbijeenkomst en Nieuwjaarsborrel maar ook het Samen Eten. Dat laatste starten we opnieuw op en wel op donderdag 17 februari. Zaal open vanaf 17 uur. Aanvang uiterlijk 17.30 uur!

Jullie kunnen je hiervoor, voor het eerst pas inschrijven, vanaf maandag 31 januari, 13.00 uur. En vervolgens elke vrijdag- en maandag tot uiterlijk 14 februari. Kosten 13,50. Je kunt ook voor deze activiteit gebruik maken van de “meedoenregeling”.

Voorgerecht: Indische tomatensoep met kipreepjes.
Hoofdgerecht: Saté Ajam, Foe Yong Hai, Babi ketjap, en gebakken nasi.
Toetje: Banaan met ijs en chocoladesaus.

AOW

KBO-Brabant doet samen met andere (ouderen)organisaties dringend beroep op kabinet en Tweede Kamer 
Een nieuw kabinet is aangetreden, met nieuwe plannen. Zoals het er nu naar uitziet pakken die plannen voor senioren niet goed uit. Senioren hadden gehoopt op een regeerakkoord dat de koopkrachtpositie en bestaanszekerheid van senioren betekenisvol verbetert. Het tegendeel is echter het geval. KBO-Brabant deed daarom in de eerste helft van januari samen met andere (ouderen)organisaties een dringend beroep op het nieuwe kabinet en Tweede Kamer. De organisaties treden bewust gezamenlijk op om hun gedeelde zorgen onder de aandacht te brengen. Ze vragen om: 
A. De voorgenomen loskoppeling van AOW, wettelijk minimumloon en het sociaal minimum terug te draaien.  
B. Met een goed doordacht antwoord te komen op de toenemende vergrijzing. 

Tot slot

Nogmaals, we gaan er nog steeds vanuit dat iedereen die het zaaltje bezoekt voldoende gevaccineerd is, zijn verantwoordelijkheid neemt, en altijd als bewijs de QR-code bij zich heeft ter controle.

De volgende ONS, het maartnummer, komt uit op maandag 21 februari. Uiterlijk in die week wordt deze dus bezorgd.

Deze nieuwsbrief is ook terug te lezen op de site van www.goedeherderzaal.nl.  Onder het kopje van KBO kun je kiezen voor “nieuwsbrief” of “archief nieuwsbrieven”.
Het blad ONS is ook digitaal beschikbaar via de site: https://www.kbo-brabant.nl/ons-magazine/

Bestuur KBO De Goede Herder