De Goede Herder Zaal

Liturgievieringen op:

Zaterdag 11 en 25 november

9 en 23 december 2017