De Goede Herder Zaal

 

Informatie en vakantierooster 2019

Op donderdag 23 mei 2019 worden er verkiezingen gehouden.
Daar  de Goede Herderzaal als stemlocatie gebruikt gaat worden kunt U die dag niet in de zaal.
Wij hopen dat U hiervoor begrip heeft.

onderstaande data is de zaal gesloten.

22 april 2de paasdag
23 mei verkiezingen
10 juni 2de pinksterdag
22 juli t.m. 26 juli zomervakantie