De Goede Herder Zaal.

Na bijna 3 maanden is De Goede Herderzaal weer gedeeltelijk geopend voor KBO De Goede Herder.

KBO De Goede Herder is vanaf 3 juni weer op maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag open voor enkele activiteiten.
Alleen biljarten, sjoelen, handwerken, rikken en spelletjes wordt weer opgepakt.
Alles natuurlijk met handhaving van de verplichte richtlijnen van RIVM, bij wijzigingen van de richtlijnen zullen wij deze volgen.
Alle andere activiteiten, zoals gym, samen eten, bingo, etc. worden op een later moment opgestart.

Tevens hangt er een briefje buiten de Goede Herderzaal.

Voor KBO-leden: Naast bovenstaande zal u ook via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden worden.